villkor – Airozon®

Köpvillkor

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i kassan. I e-postmeddelandet finns all information kring din beställning, som fakturaadress, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnad. Om något är fel i beställningen, bör du kontakta oss omedelbart via e-post (support@airozon.se) eller telefon (072-5600 113). Du måste vara 18 år eller har målsmans godkännande vid beställning.

Leveranstider

Alla beställningar som inkommer vardagar innan 16.00 skickas samma dag. Det fraktalternativ som ingår kostnadsfritt är DHL som har en leveranstid på 3-4 arbetsdagar och paketet hämtas på närmsta DHL Service Point. Det går att betala extra för att paketet ska skickas som expresspaket med Posten och leveranstiden är då 1-2 arbetsdagar. Det tillkommer en kostnad på 115 SEK vid val av det snabbare fraktalternativet. Vissa postnummer kräver länge leveranstid då DHL inte har daglig leverans till dessa mottagarorter. Beställningar som läggs på helgen skickas normalt på måndagen efter. Om det skett förseningar i din leverans (utan att vi meddelat dig om längre leveranstid) så ska du kontakta oss direkt via e-post (support@airozon.se) eller telefon (072-5600 113).

Priser

Priserna i butiken anges i SEK (svenska kronor), alla priser är inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring på råvaror, material och personalkostnader, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Betalning

Kortbetalning Visa/Mastercard - 0 kr Summan debiteras ditt betalkort i samband med att beställningen levereras till dig. Vi använder Klarna vid kortbetalning. Klarna använder 3D Secure som är en global säkerhetsstandard, framtagen av VISA och Mastercard. Överföringen av kortuppgifter sker med SSL-kryptering.

Direktbetalning Bank - 0 kr

I samarbete Klarna kan man genomföra en direktbetalning till internetbanken. Banker som man kan betala med är handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea

Faktura - 0 kr

Vi samarbetar med Klarna för betalning via faktura, en faktura skickas till din angivna e-postadress kostnadsfritt. Vid fakturabetalning kan leveran enbart ske till. folkbokföringsadressen.

Personuppgiftslagen (PUL)

Vi sparar inte dina kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning. Vi följer personuppgiftslagen sedan den trädde i kraft 1998. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifterna från vårt register.

Ångerrätt

Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning. Du har en lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som du beställt. Om du vill nyttja din ångerrätt, ska du inom 14 dagar meddela oss det och vidare inom 14 dagar från då detta meddelas returnera produkten till oss. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas hela summan med avdrag för eventuell extra fraktkostnader inom 14 dagar från mottagande av produkten eller sändningsnummer. Produkten skall returneras med våra egna retursedlar, eller med transporttjänst där paketet levereras till vår returadress. För att meddela att du vill nyttja din ångerrätt och samtidigt beställa våra retursedlar kan du använda vårt formulär. Du kan också meddela oss skriftligen genom att använda konsumentverkets ångerblankett. En retursedel kostar 95 kr inkl. moms om du använder vårt formulär, i annat fall debiterar vi 295 kr inkl. moms.

Returadress

Airozon AB, Handelsvägen 19, 973 45, Luleå.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom 2 månader anses alltid inom skälig tid. Efter 6 månader måste du bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Du måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig. Vid en godkänd reklamation står vi för alla kostnader inklusive all frakt. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Avhjälpandet kan ske genom att vi reparerar felet eller byter till en ny och felfri vara. I det fall du inte är nöjd med vår hantering av reklamationen, kan du vända dig till ARN. Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Box 174, SE-101 23 Stockholm

Garantivillkor

Produkterna levereras med 2 års garanti mot fabrikationsfel och syreplattorna levereras med en garanterad livslängd på 200 timmars drift eller 3 månader om den garanterade livslängden ej har överskridits. Produkten levereras även med en utökad garanti som gäller 3 år från utgången av den vanliga garantin. Du kan nyttja din utökade garanti genom att returnera en ej fungerande produkt till oss inom garantitiden. Vi debiterar ingen kostnad för material/komponenter utan bara en skälig arbetskostnad.

Resultatgaranti

Vår egen resultatgarati gäller där ångerrätten i vanliga fall inte gäller. Du har möjlighet att testa produkten i 14 dagar och returnera den ifall den inte lever upp till dina förväntningar. Även om produkten är använd så måste den returneras i oskadat skickat med alla tillbehör och originalkartong.

Bytesvillkor

Vid byte av produkt gäller följande: Du står själv för returfrakten tillbaka till oss. Vid byte står vi för att skicka ut den nya produkten till dig. OBS! Kom ihåg att alltid meddela oss via e-post (support@airozon.se) eller telefon (072-5600 113) innan du skickar dina varor!

Ej uthämtade paket

Hämtar du ej ut dina varor, så debiterar vi dig vår kostnad för leverans, retur samt lagerkostnad. Kostnaden för detta är för närvarande 395 kr. Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp. Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vi nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna websida samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då vissa mindre skillander kan förekomma.

Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leveranser av råvaror och material. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av oss och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kunden i samband med användningen av produkterna.

ANSVARSFRISKRIVNING

AIROZON GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER MED AVSEENDE FÖR INFORMATION SAMT REKOMMENDERA HANDHAVANDEN OCH DRIFTTIDER. ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS VID UTARBETANDE AV DESSA PRODUKTER OCH DRIFTINFORMATION. ÄNDÅ TAR AIROZON INGET ANSVAR FÖR FEL ELLER FÖRSUMMELSE ELLER SKADOR SOM UPPSTÅTT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN ELLER DESS PRODUKTER. AIROZON ÄR INTE ANSVARIG GENTEMOT KÖPAREN FÖR EVENTUELL FÖRLUST ELLER ANSPRÅK AV SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN. PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS I APPLIKATIONER DÄR FEL PÅ PRODUKTEN KAN LEDA TILL FYSISK SKADA ELLER FÖRLUST AV MÄNNISKOLIV. KÖPAREN ÄR ANSVARIG FÖR ATT BEDRIVA SINA EGEN TESTER FÖR ATT UPPFYLLA SÄKERHETSKRAVEN OCH REGLERINGEN AV DERAS RESPEKTIVE BRANSCH.

Användarvillkor & cookies

Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvillkoren och samtycker därmed till nedan nämnda villkor och regler. Om du inte accepterar dessa villkor och regler i sin helhet, är du inte tillåten att nyttja denna webbplats. Observera att det material som ingår i denna webbplats är immaterialrättsligt skyddad egendom.

Nyttjande

Innehållet på denna webbplats enbart tillåtet att användas i personligt bruk och/eller i syfte att inhämta information. Det material som finns publicerat på denna webbsida får läsas, kopieras, skrivas ut och distribueras förutsatt att:

 • själva innehållet som sådant inte skall användas för kommersiellt bruk eller för någon offentlig visning;
 • hänvisning sker till Airozon när materialet distribueras;
 • alla noteringar i materialet om att upphovsrätten och annan äganderätt tillhör Airozon bibehålls.

Upphovsrätt och varumärken

Alla varumärken, inklusive andra kännetecken såsom logotyper, texter, ljud, bilder och grafik som återfinns på denna webbplats tillhör Airozon eller dess dotterbolag om ej annat anges i denna text. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

All användning av de varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, ljud, bilder och grafik som återfinns på denna webbplats är, om ej annat framgår av Användarvillkoren, förbjuden och äganderätten härtill skall inte övergå till Dig eller till någon annan användare av denna webbplats.

Olovligt nyttjande eller distribution av material från denna webbplats kan - med stöd av tillämplig lag - leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Airozon kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Revideringar och Rättelser

De material som förekommer på Airozon webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Airozon AB garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Airozon AB kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning och har inte åttaganden att uppdatera materialet.

FRISKRIVNING

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH AIROZON GER DÄRMED INGA SO HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, OCH HÄRMED FRÅNSÄGER SIG OCH FÖRNEKAR ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ANDRA KRÄNKNINGAR AV RÄTTIGHETER. VIDARE BEHÖVER AIROZON INTE GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN, SANNOLIKT RESULTAT, ELLER TILLFÖRLITLIGHET ANVÄNDNING AV MATERIALET PÅ SIN WEBBPLATS PÅ INTERNET ELLER PÅ ANNAT SÄTT RÖR SÅDANT MATERIAL ELLER PÅ NÅGRA WEBBPLATSER LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MATERIAL SOM ERHÅLLS FRÅN DENNA WEBBPLATS ÄR FRIA FRÅN SÅDANA ELEMENT.

Länkar

Airozon har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte att Airozon har godkänt webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

 • Betalmetoder

 • Trygg e-handel

  ehandel

  Airozon.se som drivs av

  Airozon AB lever upp till

  Trygg e-handels krav for e-handlare

 • Följ Airozon på
  Facebook

  Följ Airozon på
  Twitter

  Följ Airozon på
  Google+

Menu Title